Etický kodex

Agentura Gaudí nikdy nepožaduje zaplacení provize od prodávajícího i kupujícího zároveň a považuje tuto věc za neetickou.

Serióznost

Není heslo, ale musí být obsahem každodenní činnosti.

Profesionalita

Realitní činnost není nějaké „maklování“, ale náročná, zodpovědná a odborná práce.

Individuální přístup

Každý případ je originální, nemovitosti jsou zcela nezaměnitelným zbožím. Proto, než přistoupíme k prezentaci kterékoliv nemovitosti vždy:

  • Stanovíme s klientem optimální nabídkovou cenu
  • Zdokumentujeme nabízený majetek, pořídíme profesionální fotografie interiéru a exteriéru, výsledkem je atraktivní nabídkový katalog
  • Stanovíme postup prodeje včetně tzv. media-plánu, tj. způsobu a konkrétní podoby prezentace nabízeného majetku v inzerci, na internetu, velkoplošnou reklamou apod., vždy podle toho, co je pro konkrétní nemovitost nejvhodnější
  • O průběhu své činnosti, potenciálních zájemcích a dalších okolnostech klienta průběžně informujeme

Exkluzivita

Realitní fenomén, který je nejčastěji předmětem polemiky je exkluzivita, tedy situace, kdy realitní kancelář je jako jediná výhradně pověřena vyhledáním vhodného zájemce o koupi či pronájem nemovitosti.

Častou příčinou negativního nebo váhavého postoje majitelů nemovitostí k této věci je pocit určitého vzdání se svých práv k nemovitosti, vložení zásadních pravomocí do rukou realitní kanceláře a přesvědčení, že když bude nemovitost prodávat více realitních kanceláři a případně i vlastník sám, lze čekávat lepší a rychlejší výsledek.

Neexkluzivní smlouvy však znamenají, že:

  • Žádná realitní kancelář nenese vůči klientovi přímo odpovědnost
  • Žádná realitní kancelář nevynaloží na vyřešení případu potřebné finanční prostředky
  • Každá kancelář vede separátní jednání včetně toho, že zájemcům jsou sdělovány rozdílně požadované ceny a další podmínky prodeje
  • Nikdo nekoordinuje další postup
  • Pro potenciální zájemce o koupi či pronájem vzniká nepřehledná situace, často celou věc hodnotí jako neseriózní a riskantní a mnohdy od svého záměru nemovitost koupit upouštějí.